Home » Nadstandardní služby

Nadstandardní služby

Audiometrické měření

Audiometrické vyšetření se provádí při podezření na sluchovou poruchu. Během vyšetření se stanoví sluchový práh, to znamená nejmenší intenzita zvuku, kterou je pacient schopen slyšet. Každé ucho se vyšetřuje zvlášť různou frekvencí zvuku, tedy různou výškou tónů. Pomocí audiometru je možné stanovit nejen rozsah sluchového postižení, ale i příčinu nedoslýchavosti. Porucha sluchu může být dvojího druhu, u prvního typu je postiženo vedení zvuku do vnitřního ucha, kdy se může jednat o ucpání zevního zvukovodu mazovou zátkou, druhým typem je porucha, kdy se problém nachází ve vnitřním uchu či ve sluchovém nervu. Vyšetření audiometrem provádím nejen u pacientů, kteří si stěžují na zhoršený sluch, ale i u lidí, kteří pracují v hlučném prostředí. Audiometrické vyšetření je rovněž součástí prevence, aby se včas zachytilo případné sluchové postižení. Toto vyšetření není pro pacienta nijak náročné a obvykle trvá 15-20 minut. Probíhá tak, že pacientovi jsou na hlavu umístěna sluchátka. Pokud uslyší nějaký tón, zmáčkne tlačítko. Výsledkem vyšetření je graf, ve kterém jsou zaznamenány pacientovy sluchové prahy. Vyhodnocení audiogramu se provede ihned po skončení vyšetření.

Tympanometrické měření

Tympanometrické vyšetření doplňuje audiometrické a slouží k posouzení sluchové ztráty pacienta. Princip této metody spočívá v zavedení měřící sondy do vnějšího zvukovodu, který se takto hermeticky uzavře. Přístroj během vyšetření zaznamenává tympanometrickou křivku, která znázorňuje výsledky měření. Z výsledků lze stanovit, jakým typem nedoslýchavosti je pacient postižen. Pro pacienta není toto vyšetření nijak náročné, měření je prováděno v sedě.